Styre og stell

Det historiske Sandefjord

Ved etableringen av storkommunen Sandefjord er det behov for å øke bevisstheten om de mange lag og foreninger som arbeider for å ivareta kommunens historiske tradisjoner – fra eldre jernalder til den nære fortid.

Gokstad kystlag er ett av lagene som presenteres i brosjyren Det historiske Sandefjord. Se resten av brosjyren på internett her, eller last ned ned pdf-filen herfra: Det Historiske Sandefjord