Drivergruppa for Svenner Infolaget

Stor stemning på Slippen og Svenner

Oppslutningen rundt helgens lørdagskafé på Slippen var god. Et 20-talls medlemmer trosset også vinden og satte hverandre stevne på Svenner. I disse oppslagstavlene kan du se bilder fra begge begivenhetene.

Høsttreff på Svenner:

Foto: Stig-Tore Lunde

Lørdagskafé 8. august 2012:

Foto: Bente Wallander