Styret og andre verv

Styret

 • Leder Bjørn Navjord, 924 07 433, bknavjord@hotmail.com
 • Nestleder Brit Holm Lunde, 988 33 269, brit@lunde.us
 • Kasserer Morten Hellemann, 916 36 602, m.hellemann@sfjbb.net
 • Sekretær Ellen Marie Husa, 997 45 072, ellenhusa@gmail.com
 • Husstyret Kai Andersen, 980 28 584, andersenkai@gmail.com
 • Vararepresentant Torolf Stenersen, 913 44 390, torolf@torolfstenersenas.no
 • Vararepresentant Bjørn Rishovd, 413 25 097, bjorn.rishovd@gmail.com

Arbeidslag og andre verv

 • Fartøy- og kulturlaget, Fred Ivar Tallaksen, 482 82 768, fredi.tallaksen@gmail.com
 • Infolaget, Børre Grønningsæter, bogronn@gmail.com, 46 96 01 60
 • Kystledlaget, Vigdis Myhre, 994 53 815, vigdis.myhre@sfjbb.net
 • Modellbåtlaget, Mathias Hansen, 993 39 401, mathias.ha.kl@gmail.com
 • Nordre Skur & Ballast, Leif Rune Sundli,905 95 056, lsundli@online.no
 • Seilas- og havnelaget, Bjørn Rishovd, 413 25 097, bjorn.rishovd@gmail.com
 • Verkstedlaget, Per Angell-Hansen, 901 81 725, pe-ange@online.no
 • Vevlaget, Bjørg Skaret, 334 58 866, bjorg.skaret@sfjbb.net
 • Utleie/selskapslokaler, Greta og Andreas Falkenberg, 934 31 407, falkenberg@sfjbb.net
 • Treffkomiteen, Gunnar Bratli, 909 93 594, post@kontorpc.no
 • Drivergruppa Svenner, Kaare Jansen, 900 33 487, kaare.jansen@sfjbb.net
 • Kystlagets representant i Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter, Kaare Jansen, 900 33 487, kaare.jansen@sfjbb.net
 • Redaktør for Kystvakt, Yngvar Halvorsen, 901 40 010, yngvar@sfjbb.net