Seilas- og havnelaget

Seilas- og havnelaget har hovedansvaret for kystlagets kaianlegg, både pålebrygger og flytebrygger, og at tilgangen på strøm og vann fungerer som det skal. Arbeidslaget har også ansvaret for gjennomføringen av «Fra krok til gane» – et medlemsarrangement hver første onsdag i måneden.
Les mer om Seilas- og havnelaget her.


Kontakt seilas- og havnelaget: Bjørn Rishovd, 413 25 097, bjorn.rishovd@gmail.com