Seilas- og havnelaget har hovedansvaret for kystlagets kaianlegg, både pålebrygger og flytebrygger, og at tilgangen på strøm og vann fungerer som det skal. Arbeidslaget har også ansvaret for gjennomføringen av «Fra krok til gane» – et medlemsarrangement hver første onsdag i måneden.
Les mer om Seilas- og havnelaget her.


Kontakt seilas- og havnelaget: Kaare Jansen, tlf. 0047 900 33 487,  kaare.jansen@sfjbb.net