Kystlagets Infolag har ansvaret for intern og ekstern informasjon. Produksjon av medlemsbladet Kystvakt er en viktig del av lagets aktiviteter.  I Kystvakt finner du historier om kystkultur, referater fra ulike sammenkomster og annet stoff som interesserer medlemmene. Les Kystvakt på nett her.

For å informere om den daglige aktiviteten sender infolaget også ut Den digitale oppslagstavla som er en nettbasert bildereportasje fra slippen og kystlagets aktiviteter, med utsendelse to til tre ganger i måneden.

Infolaget sender også ut På slippen. Dette er også nettbasert informasjon, som hovedsakelig inviterer til møter, turer, kurs og sammenkomster i regi av kystlaget.

Vi er med på å vedlikeholde kystlagets medlemsregister, samt at vi hjelper de andre lagene med å ta bilder, informere, lage dataregistre på motormuseet og innkalle til møter.

Kontakt Infolaget:
Grace-Jane E. Larsen, +47 47382060, gracejaneh@gmail.com