IMG_3597

Nordre Skur og Ballast

Nordre Skur og Ballast framførte et variert og kystvarmt program. Her med Kjeld og Mette som solister i Steal away.