Kystledlaget

Kystledlaget

Kystledlaget drifter og fører tilsyn med to av hyttene som Oslofjorden Friluftsråd disponerer i Sandefjord; Buerøya i Sandefjordsfjorden og Drengestua på Gokstadholmen (Mefjorden).

Kystleden er et nettverk av rimelige overnattingstilbud langs kysten, åpent for alle. Tanken er å gi deg mulighet til å oppleve skjærgården på en miljøvennlig måte. Oslofjorden Friluftsråd har ansvaret for booking og kordinering i Oslofjorden, men i Vestfold samarbeider de blant annet med lokallag fra Forbundet Kysten.
Du kan lese mer om de aktuelle hyttene og forhåndsbestille ferien fra nettsidene www.kystled.no eller www.oslofjorden.org.

Kontakt Kystledlaget: Vigdis Myhre, 994 53 815, vigdis.myhre@sfjbb.net

Kontakt Oslofjorden Friluftsråd på telefon 67 55 49 90 (Indre Oslofjord) eller 95 44 57 40 (Vestfold).

Rediger