Hus og havnelaget

Omfattende forhaling finner sted

Kystlagets brygger har i løpet av de siste ukene blitt tømt for båter. Dette for å gi plass til Sandefjord kommunes store miljøprosjekt, som blant annet innebærer mudring og tildekking med grus.

Båtene ligger nå ulike steder i havneområdet. Der kan de bli liggende til helt i begynnelsen av mai måned, på grunn av de omfattende arbeidene som gjøres.

Bjørn Rishovd og Kaare Jansen har ansvaret for den omfattende koordineringen som Gokstad kystlag selv må sørge for i  forbindelse med dette.

 

 

Video: Grace-Jane Holmberg