Nordre Skur og Ballast

Nordre Skur og Ballast – festivalkor i inn- og utland

Sommertid er også festivaltid. Man finner flere slags festivaler; Felles for dem er at man setter hverandre stevne for å dele opplevelser med felles innhold. De to shanty-festivalene Gokstad kystlags kor Nordre Skur og Ballast deltok på i sommer var intet unntak.

Av Leif Rune Sundli (tekst) og Jon Hauge (foto)

Shanty-festivalen i Langesund gikk av stabelen første helgen i juni. 18 kor og grupper med til sammen flere enn 200 deltakere satte sitt preg på byen. Den tre dager lange festivalen ble i år arrangert for 24. gang. Kystlagets kor deltok med tre opptredener.

I slutten av juni dro koret så til Åland og Mariehamn. Åland ligger i Bottenviken mellom Sverige og Finland. Nærmere 160 sangere fra ti nasjoner fordelt på 14 kor og grupper – der Nordre Skur og Ballast utgjorde den nest største gruppen – hadde satt hverandre stevne. Det ble framført utrolig mye shanty-musikk nesten hele døgnet. I løpet av de festivaldagene  hadde koret hele ti opptredener; En durabelig innsats. De positive tilbakemeldingene uteble da heller ikke.

Det var en sterk opplevelse for korets medlemmer å synge for de som var innlagt på sykehjemmet i Mariehamn. Koret fikk også være med en seilskute ut på havet i stiv kuling, en tur mange satte stor pris på.

Når koret skal feire sine 25 første år i september, kan medlemmene se tilbake på utallige opptredener i inn- og utland, deriblant deltakelse på en rekke shanty-festivaler.

Shanties var arbeidssanger blant sjøfolk, først og fremst på seilskuter. Tidligere ble mye tungt manuelt arbeid utført på seilskutene som i hovedsak var bygd av tre. Det handlet mye om håndtering av seil, lensing av vann og lasting og lossing av gods. I tillegg var det kontinuerlig vedlikeholdsarbeid om bord. Sangene var mentale hjelpemidler for å lette arbeidet og skape fellesskap. I tillegg var man avhengig av at man jobbet i lag og i takt, noe sangene bidro til.