Nordre Skur og Ballast

NSoB fra start og fram til i dag

Lørdag den 8. september inviterer Nordre Skur og Ballast til jubileumskonsert i Gaiahallen. Korets dirigent Kjeld Lunde ser i denne artikkelen tilbake på en rekke høydepunkter i korets 25-årige historie.

Høsten 1993 ble Kjeld Lunde forespurt om å få i gang et kor med base i Gokstad kystlag. Seks-åtte interesserte  meldte seg og vi satte i gang med å synge maritime sanger, shanties og viser fra hvalfangsttida. Medlemsmassen økte jevnt, noe som medførte at interessen og muligheten for flerstemte arrangementer økte. Etter hvert kunne vi disponere tre-fire gitarer, banjo, kontrabass, fele og melodika og dette utvidet vårt repertoar i sterk grad. Og vi fant på et navn: Nordre Skur og Ballast. Nordre Skur som vi tok fra kystlagets bygningsmasse og ballast som vi jo alle trenger for å unngå å kantre.

Sommeren 1998 ble vi invitert til Frankrike der vi deltok i tre arrangementer: Det første på øya Ile d’Yeu for å minnes forliset og bergingsaksjonen av et norsk handelsfartøy i 1917. Dette ble en sterk opplevelse for mange av oss: innadørs konsert pga regnværet, med publikum helt oppi koret og med smil og anerkjennelse når vi gjorde forsøk på å levere tekster på fransk. Akkurat den konserten går inn blant noen uforglemmelige.

Det andre arrangementet foregikk på en vikingfestival i nærheten av Brest og det tredje på en stor maritim musikkfestival i St-Gilles-Croix-de-Vie, en fiskerlandsby på det nordøstlige hjørnet av Biscayabukta.

I 2001 ga vi ut vår første CD: På kryss og tvers med Nordre Skur og Ballast; en dokumentasjon av hva vi spilte så langt: Shanties, Evert Taube, norske, svenske, amerikanske og engelske sanger med tilknytning til sjøen, livet og kystkultur.

I 2004 var vi igjen i Frankrike, denne gangen på den store båtfestivalen i Brest der Norge var en av de inviterte deltakernasjonene. Foruten konsertene fra den norske scenen, var vi om bord i seilskuta Sørlandet og holdt en liten konsert der. Denne sommeren ga vi ut CD nr 2 som vi kalte Ut fjorden, helt i tråd med landsstevnets motto. Konserten i den enorme hallen på Framnæs går også inn på uforglemmeliglista.

Etter hvert har vi også besøkt Skottland med konserter i Kirkcudbright – Peters hjemby – (enda en minneverdig) og på Edinburgh Castle. Deretter dro vi til den lille byen Swanage på den engelske Kanal-kysten. Trivelige turer for korister og pårørende.

Før jul 2009 ga vi ut CD nr 3: Fra et rorhusvindu – viser med tekster av Erik Bye. Vi er svært glade for å ha jobbet med denne dikteren og er veldig fornøyd med resultatet som vi heldigvis får positive tilbakemeldinger om. Vi får håpe at det gir utslag på salget. Tidligere utgivelser har gått bra unna.

Høsten 2014 dro vi til Italia for å feire 100-årsdagen for Thor Heyerdals fødsel.

I forbindelse med Forbundet Kystens landsstevne i 2014, la vi mye arbeid i å forberede, ta opp og ferdigstille en CD med shanties; arbeidssangene som vi forbinder med seilskutetida. Som sjøfartsnasjon og sjøfartsby med stolte tradisjoner innenfor seilskutenæringen, synes vi det er naturlig at vi har disse sangene på repertoaret.

Koret har i den senere tid deltatt på flere shanty-festivaler, den siste på Åland i Finland.

Når vi teller opp repertoaret i dag, består det av nær 180 sanger, de aller fleste med maritimt tilsnitt, også noen der en slik link ikke finnes. Musikalsk leder tar seg av og til friheten til å arrangere fine melodier uten å tenke plagsomt mye på graden av maritimt innhold i tekstene.

Et poeng som er hyggelig å nevne, er de mange dyktige solistene som finnes i koret. Det er et anerkjent prinsipp i koret at mange skal få litt å jobbe med enn at noen få får mye.

I dag består NSoB av 36 korister inkludert seks instrumentalister. Det foreligger ingen planer om dyptgripende endringer av koret verken når det gjelder repertoar eller andre viktige deler av korets drift. Nye sangere kommer stadig til, mens grunnstammen er den samme fra år til år. Dette danner et solid fundament som samtidig gir oss eksperiment- og improvisasjonsmuligheter.

Etter 25 års virksomhet, er det derfor moro å kunne si:

NSoB har aldri vært så gode som vi er akkurat nå!