Styre og stell

Medlemsmøte på kystlaget på den 30 oktober

God stemning og flott underholdning på medlemsmøte på Kystlaget den 30 oktober. Reidar Ottesen ble offisielt overakt årets vandrepropell. Og det arbeides med planer for bygging av 2 store robåter.

 

Det var underholdning på medlemsmøte på kystlaget den 30 oktober

Reidar Ottesen ble offisielt overakt årets vandrepropell for kystdeakten.