Fartøy- og kulturlaget Nordre Skur og Ballast

Ta et kurs i høst

Gokstad kystlag inviterer til to kurs i høst. Det ene heter Skandinaviske høstviser, i regi av Nordre skur og ballast.
Det andre kurset heter Ormestadsnekka 8, og arrangeres av Fartøy og kulturlaget.

Lær om bygging av Ormestadsnekke.

Kursene støttes og får tilskudd fra Studieforbundet kultur og tradisjon.