Fartøy- og kulturlaget

Lanesbuen, ny skansekledning og på slipp 17.9

Skøyta vår Lanesbuen er som dere sikkert har sett under oppgradering, og dekket er nå så godt som ferdig. Neste steg er å sette på «Skansekledning» som beskytter de som er ombord å falle til sjøs. Dette arbeidet begynner i disse dager, og de som har lyst til å være med på dette kan kontakte Kaare Jansen på tlf 900 33 487. Arbeidet vil normalt foregå på onsdager og lørdager.

Det nye dekket på Lanesbuen er snart ferdig, men fortsatt gjenstår en del arbeid.

I tillegg vil båten bli satt på land (Framnes Maritime)  tirsdag den 17. september ca kl 12.00. Båten blir flyttet fra Slippen til Framnes av Sven Arne Nilsson og han trenger hjelp til spyling og fjerning av blåskjell,  rur etc når den er løftet opp.
Båten vil stå på land i 14 dager, og i denne perioden trenger vi hjelp til: stålbørsting, skraping, dreving, nating, muligens lusing, bunnsmøring, maling av skrog, muligens skansekledning, etc. Mange oppgaver som vi trenger hjelp til, og som forhåpentligvis vil gjøre båten klar til bruk for felles nytte for kystlaget med fisketurer, turer i Sandefjordsfjorden med omegn, transport til Svenner etc.
Meld din interesse til leder av Fartøy og kulturlaget, undertegnende Fred Ivar Tallaksen, tlf 48282768