Fartøy- og kulturlaget

Mye gjort på Lanesbuen – og noe gjenstår

Det har de siste ukene pågått en iherdig dugnad på Lanesbuen. Fred Ivar, Jon, Jan Richard, Kåre, Kjell og Petter har stått på både tidlig og sent, men fortsatt gjenstår arbeid som må være løst dersom skuta skal kunne sjøsettes mandag, som planlagt. Fartøy- og kulturlaget blir derfor veldig glade dersom flere melder seg til innsats.

Bildene nedenfor viser noe av alt som allerede er gjort, deriblant:

  • Luset skrogside styrbord
  • montert anoder
  • dreving og nating styrbord – delvis ferdig
  • slipt kjøl og ror
  • grunnet kjøl og ror
  • tettet med sement i manglende nater under vann
  • tatt av ishud, styrbord og satt på igjen etter lusing/dreving
  • inspisert skroggjennomføring og det blir byttet kran til sjøvannspumpe imorgen
Fortsatt gjenstår oppgaver som:
– Dreving/nating babord
– Priming på manglende bunnstoff
– Bunnstoff etter priming
– Slipe og male skrog over vann
Har du lyst til å bidra? Meld din interesse til leder av Fartøy og kulturlaget, Fred Ivar Tallaksen, på tlf 48282768