Infolaget

Ikke kystkulturdager i 2020

Styret har besluttet at Gokstad kystlags Kystkulturdager 2020 blir avlyst.

Fra leder siteres: «Det er bestemt fra myndighetenes side at kultur- og idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravet om to meters avstand, ikke kan gjennomføres før 15. juni 2020. Det vil komme en ny vurdering rundt 1. mai om denne datoen skal forskyves ytterligere i tid.
Usikkerheten rundt arrangementet Kystkulturdagene, som er planlagt fra 19. juni, blir da så stor at styret har besluttet å utsette det til neste år.
Styret ønsker også å presisere at siden mange av våre medlemmer ligger i risikosjiktet, ønsker vi å ta særlig hensyn til det.
Styret håper på medlemmenes forståelse for sin avgjørelse.