Styre og stell

Utleievirksomhet ved koronautbruddet

Restriksjoner i forbindelse med virusbekjempelsen berører Gokstad kystlags utleievirksomhet. Vi kan riktignok fortsatt inngå avtaler om utleie av lokalene, men under det pågående utbruddet har ikke leietakere lov å samle folk, så utleievirksomheten mister mening.

Per i dag har kystlaget 27 bekreftede leieavtaler for 2020, og vi kan ta i mot flere. Men leietakerne må selv kansellere avtalen innen tre uker før leiedato. Avbestillingen er da gratis. Ved avbestilling senere enn tre uker før avtalt dato vil vi vi be om 50 prosent av leiebeløpet. Alle leietakere skal ha mottatt varsel om dette.

På denne måten kan begge parter oppfylle sine forpliktelser, og vi vil være klare for ytterligere utleie den dagen restriksjonene heves.

Lahelle, 18. mars 202
Andreas Falkenberg, ansvarlig utleie