Infolaget

Kystkulturdagene utsettes til 2021

Det er bestemt fra myndighetenes side at kultur og idrettsarrangementer, som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand, ikke kan gjennomføres før 15. juni 2020.

Det vil komme en ny vurdering rundt 1. mai om denne datoen skal forskyves ytterligere i tid.

 

Usikkerheten rundt Kystkulturdagene som arrangement som er planlagt fra 19. juni, blir da så stor at styret har besluttet å utsette det til neste år.

Styret ønsker også å presisere at siden mange av våre medlemmer ligger i risikosjiktet, ønsker vi å ta særlig hensyn til det.

 

Styret håper på medlemmenes forståelse for sin avgjørelse.

 

For styret i Gokstad kystlag,

Jan Richard Becke