Motorsamlingen Verkstedlaget

To store hendelser på kystlaget tirsdag 19 oktober

I lang tid har verkstedlaget holdt på med å restaurere en Volda semidiesel motor, og nå kom de ikke lenger før den kom på plass der den skal stå. Ved siden av murhuset er det støpt opp et fundament med fire store gjengebolter, målt til så motoren skal passe.

Nå er den på plass! Mange var med å hjalp til og som vanlig var det mange meninger om hvordan dette skulle gjøres. Sylinderen som måtte tas av for at de ikke skulle bli for tungt, er på plass, det samme med det 500 kilo svinghjulet. Nå skal det skrus fast og så skal det bygges et hus rundt motoren.

Enveisventilen som er montert på vårt anlegg. Foto: Yngvar Halvorsen.

Den andre hendelsen var at kommunens kloakkanlegg tettet seg igjen slik det gjorde sist da det rant kloakk inn i både murhuset og nordre skur.

Heldigvis monterte Egil, rørleggeren vår en stor enveis ventil, slik at vår kloakk går ut mens andres kloakk blir stoppet når kloakknettet tetter. Det ble litt søl utenfor, men alt ble spylt bort og kommunen fikk åpnet der det var tett.