Infolaget Ung

Megin-prosjektet feirer tildelingen av 100.000 fra SparebankstiftelsenDNB.

Fra venstre prosjektleder Petter Tandberg, Sven-Arne Nilsson, Mukhtar Mohamed Farah fra Fellesverket og leder av Sandefjord Røde Kors Kjell Atle Kjønnø.

Megin-prosjektet feirer tildelingen av 100.000 fra SparebankstiftelsenDNB.

Prosjektteamet hadde knapt tid til å stille for fotografen da mer interessante oppgaver ventet.