Infolaget Kystvakt

Spennende førjulslesning

En ny utgave av KYSTVAKT er publisert. Utgaven inneholder mange interessante artikler, deriblant om å være kor i ei koronatid, historien om Granholmen samt Sagnet om Marmennell.

En ny utgave av KYSTVAKT er publisert og postlagt til alle medlemmer av Gokstad kystlag.
Utgaven inneholder mye interessant stoff, deriblant Morten Hellemanns beretning om kor i koronatiden, Jan Richard Beckes lederartikkel, Per Angel-Hansens artikkel om Granholmen (avbildet på kort over) og Yngvar Halvorsens gjenfortelling av Sagnet om Marmennell (Marmel).

Les KYSTVAKT 4-2020 her. 

Les denne og alle foregående utgaver av KYSTVAKT på issu.