Infolaget Ung

Ytterligere 100.000,- fra Sparebank1 stiftelsen BV til Megin prosjektet!

Megin-prosjektet har fått ytterligere 100.000 fra Sparebank1 Stiftelse BV nå i desember.

Det betyr at prosjektet kan gjennomføre et program med 6 joller som vil dekke en hel skoleklasse opp til 30 elever.

I beløpet ligger også en del sikkerhetsutstyr som flytevester og annet utstyr.

Hele prosjektet er da finansiert med midler utenfra, totalt har prosjektet fått 425.000.