Fartøy- og kulturlaget Lanesbuen Styre og stell

Vandrepropellen 2020

Vandrepropellen deles vanligvis ut på kystkulturdagen, men det ble ikke slik i år. Covid-19 satte en stopper for det. Da det nærmet seg slutten av året fant propellkomiteen bestående av Kristian Fossum, Stig-Tore Lunde og Morten Hellemann, ut at noe måtte gjøres. I tråd med ”tidsånden” måtte en digital utdeling til.

Årets vinner ble: Dekksarbeidene på Lanesbuen.

Nødvendig restaureringsarbeid og fornyelse av dekket har pågått i flere år. Dette er et viktig kystkulturarbeid. Primus motor for arbeidet har vært Sven Arne Nilsson. Ny skansekledning er også montert. Flere har gjort en stor innsats og Sven Arne, Kaare Jansen og Fred Ivar Tallaksen mottok prisen i desember på vegne av alle. Vi gratulerer.

Flere har gjort en stor innsats på Lanesbuen. Kaare Jansen, Sven Arne Nilsson og Fred Ivar Tallaksen mottok prisen på vegne av alle. Foto: Yngvar Halvorsen