Infolaget Styre og stell

Stemningsrapport fra Slippen

Kystlaget ser ut til å ligge i dvale nå i januar 2021, men det er en forsiktig aktivitet i flere av husene.

Vi drikker litt kaffe oppe i stua, selvsagt med god avstand. Gjengen som holder på med Megin båtene jobber ofte på dagtid. På verkstedet er det folk nesten hver formiddag og på onsdager, og bygging av båten i søndre går fremover selv om de ofte jobber alene.

Kontorvaktene er på kontoret hver mandag, onsdag og fredag som vanlig. Nå har de fleste av oss begynt å se frem mot våren da vi kan sitte ute sammen. Dagen har blitt 39 minutter lenger siden årsskifte så det er håp

Mvh Yngvar Halvorsen (også foto)