Hus og havnelaget Styre og stell Ung

Årsmøte under en pandemi – i leide lokaler, med munnbind

Årsmøtet i Gokstad kystlag gikk av stabelen den 29 januar 2021. For første gang i den senere tid ble årsmøtet avholdt utenfor kystlagets egne lokaler. Dette på grunn av pandemien og kravet til at det skal være god plass mellom hvert møtende medlem. Auditoriet på Skagerak Internasjonale skole var godt egnet til vårt formål, da det var 250 sitteplasser til de 29 fremmøtte som alle brukte munnbind.

Når det gjelder økonomien i kystlaget så er den tilfredsstillende. Selv om utleien ble halvert så har også utgiftene blitt mindre. Med tiltakspakke to fra myndighetene, fikk vi tilført midler for å kompensere for bortfall av inntekter i 2020.

Ett nytt arbeidslag

Årsmøtet vedtok at prosjektet med Meginbåtene skulle etableres som et eget arbeidslag med navnet «Ung». Laget skal arbeide for at barn og ungdom skal kunne bruke de fem seilbåtene under kyndig veiledning i trygge rammer. Det er etablert kontakt med flere skoler som er interessert.

Nytt sammenslått lag kalt «Hus og Havn»

Husstyret og laget, Seilas og Havn ble slått sammen til et arbeidslag som fikk navnet «Hus og Havn» Samtidig gikk ordningen med at lederen for Husstyret sitter i kystlagets styre ut.

Da lederen for Husstyret ikke skal sitte i styre lenger ble det vedtatt at det skulle være to styremedlemmer slik at antallet i styre blir det samme som tidligere. Varamedlem nummer én ble valgt inn som nytt styremedlem.

Ny leder i Gokstad kystlag

Resultatet av valget til styret i Gokstad kystlag i 2021 ble:
Leder Yngvar Halvorsen, nestleder Jo-Inge Dalland, sekretær Per Møller, styremedlem Lillian Kaupang og Petter Tandberg samt varamedlem Ole Jacob Bjerkestrand.

yh