Infolaget Styre og stell

Ny skipper for kystlagsskuta

Yngvar Halvorsen, ny leder for Gokstad kystlag

Yngvar Halvorsen ble på årsmøtet den 29. januar valgt til ny leder for Gokstad kystlag. Gjennom dette intervjuet kan du bli bedre kjent med mannen.

Først noen korte fakta:

Navn:  Yngvar Halvorsen
Bor: I enebolig landlig på Haneholmveien med kone, el-bil og bensinbil.
Er fra: Født og oppvokst i Moss, men har også bodd i Grimstad, Nøtterøy, New Yorke, Husøy og Stavanger.
Arbeidserfaring: Har vært til sjøs på tankbåter og tjenestegjort i Sjøforsvaret. Har også arbeidserfaring som bilmekaniker, bilselger, selger av personlig verneutstyr til forsvar og innsatstyrker i Europa og USA, freelance journalist og -fotograf, Innshore dykker, kundekontakt, og nå pensjonist.

–Hvor lenge har du vært medlem i Gokstad kystlag, og hvilke verv har du hatt?

– Jeg har vært med i kystlaget siden 2006. Har i løpet av perioden 2006 – 2013 vært leder av infolaget, medlem av kystlagets styre og nestleder i styret. Har nær uavbrutt i disse årene vært redaktør for Kystvakt.

– Du har flere interesser knyttet til det maritime? 

– Ja, jeg har i mange år holdt på med marinarkeologi, mye sammen med Direktør Svein Molaug ved Norsk Sjøfartsmuseum. Jeg har vært med på utgravninger av skipsvrak og funnet flere nye vrak. Jeg har også vært redaktør for Norges Dykkeforbunds blad Marmennell i mange år og aktiv i forbundsarbeidet der. Er selv oppvokst i båt og har hatt flere båter som ble brukt til fisketurer i nærheten og til turer langs Sørlandskysten i feriene.

– Hva har engasjert deg sterkest i kystlagssammenheng?

– Samholdet rundt det maritime miljøet og å være med på å ta vare på vår kystkultur er det viktigste for meg. Vi er en gjeng som kjenner hverandre og respekterer at vi har forskjellige interesser, og vil gjøre forskjellige ting. Det spesielle med Gokstad kystlag er jo lagene våre som gjør at vi kan drive med vidt forskjellige ting, men fremdeles være med i en organisasjon. Kystlaget vårt er fremdeles det nest største laget i Forbundet Kysten og mange andre lag ser på hvordan vi har organisert oss.

Det spesielle med Gokstad kystlag er jo lagene våre som gjør at vi kan drive med vidt forskjellige ting, men fremdeles være med i en organisasjon.

– Vi er mange medlemmer, men ikke alle er på Slippen så ofte. En årsak til dette tror jeg er at det er en tid for alt. Noen ganger passer det å engasjere seg i kystlaget, så kommer det tider da det ikke passer igjen, men vi vil fortsatt være medlem. Jeg ser at det kommer nye medlemmer, også yngre som har engasjert seg og blir aktive i forskjellige lag, og det tror jeg kommer til å fortsette i årene fremover.

– Hva brenner du for som ny leder?

– Vi skal drive med kystkultur, vi skal ta vare på gamle sanger, fortøyningsfester, rester og historien til gamle skipsverver i fjorden vår og alt rundt dette. Ett av de beste eksempler jeg har sett er Gokstadveverne. Helt fra bunnen av laget de ei Båtrye, som er en «sovepose» til fiskere som rodde ute på havet i tidligere tider. Dette er kystkultur!

– Vi har et flott anlegg som vi eier, og som vi holder ved like og som er møtestedet til alle medlemmene hver dag til alle tider. Dette er viktig, men vi må hele tiden passe på at vi ikke organiserer oss bort og bruker all tid på hus og møter men også tar vare på vår nære kystkultur, avslutter kystlagets nye leder.