Infolaget Styre og stell

Kystlaget har inngått sponsoravtale

Sandefjord Bredbånd og Gokstad kystlag har inngått en sponsoravtale. – Avtalen vil være til glede og nytte for begge parter, sier lederen i Gokstad kystlag.

Gokstad kystlag har nylig inngått sponsoravtale med Sandefjord Bredbånd. 

– Avtalen vil være til nytte og glede for begge parter, sier lederen i Gokstad kystlag, Yngvar Halvorsen.

Kystlaget har forpliktet seg til å promotere Sandefjord Bredbånd i medlemsbladet KYSTVAKT, på nett og i sosiale medier.
Under arrangementer i kystlagets regi får nettleverandøren muligheter til å spre profileringsartikler til kystlagets medlemmer. De kan også være til stede for å profilere seg og sine tjenester.

– Sandefjord Bredbånd vil som gjenytelse dekke vårt behov for bredbåndtjenester. Både i det daglige og under stevner eller andre arrangementer der vi har behov for økt hastighet, sier Yngvar.