Infolaget

Båtpuss i april

Mye skjer på kystlaget om dagen, og det meste dreier seg om båt.

Selv om det er vanskelige tider for organisert virksomhet så må båter pusses opp når våren kommer. Som på instinkt så kommer folk for å ta seg av båtene til kystlaget.

Flere har jo også egne båter, men vi rekker å ta tak i disse også sammen med båtene til Gokstad kystlag.

Yngvar H, tekst/foto