Infolaget

Gokstad kystlag har fått Colin Archer skøyta ‘Vega’ i gave fra advokat Einar Abrahamsen i Sandefjord.

Gokstad kystlag har fått Colin Archer skøyta ‘Vega’ i gave fra advokat Einar Abrahamsen i Sandefjord.

 

‘Vega’ er en seilskøyte på 34 fot som ble bygget på Spjærøy Båtbyggeri i Østfold i 1978. Båten ble bestilt av John E. Sørensen fra Sandefjord, som bl.a. var ansatt som kaptein hos AS Thor Dahl. Båten ble senere overtatt av hans svigersønn, advokat Einar Abrahamsen.

Båten hadde hjemmehavn ved Langeskjæret ved Granholmen i mange år, men har ligget ved bryggene ved Huvik de siste årene før Gokstad kystlag nå overtar båten i 2021.

Vega har en seilføring som en galeas med mesan, storseil, fokk og klyver. Den er bestykket med en 4-sylindret 3,8 liter Tempest BMC dieselmotor på 80Hk.

Vega skal i hovedsak være et skoleskip for medlemmer av ‘Gk Ung’, men kan også benyttes av andre i kystlaget. Aktivitetslaget ‘Gk Ung’ vil få ansvaret for vedlikehold av båten samt disponering av den.

Det er en del reparasjon og vedlikehold som må utføres før den kan settes i virke, men vi håper på noen turer i sommer i alle fall.

Gokstad kystlag setter stor pris på den tillitten det er å få tildelt en så betydningsfull gave. Vi skal ta godt vare på den.