Fartøy- og kulturlaget Ny Ormestadsnekke Prosjekter

Bakgrunnen for prosjektet «Bygging av Ormestadsnekke»

Per Angell-Hansen som kom over båten M/B Rolf på midten av 90-tallet skriver blant annet dette i boka si: «Slippen på Huvik» (2000):  ..Den ble da trukket på land for skifte av motor, men det ble aldri gjort, og båten ble derfor stående på land til den ble brent i 1997. Desverre var ingen klar over hvilket klenodium av en båt som stod under en presenning på Auve.

Heldigvis finnes originaltegningene av båten, og før den ble brent ble baugbeslag i messing, propellaksling m/støttebeslag og propell, ror og bolter til motorfundamentet fjernet. Vi får glede oss over disse restene som er igjen av båten, og håpe at noen kanskje får lyst til å bygge en slik båt igjen.

Og dit er vi endelig kommet nå! I løpet av 2011 ble det gjort forberedelser for å prøve å få igang et slik prosjekt som ville være veldig positivt for Gokstad kystlag. Vi laget iløpet av våren en tidsplan som går ut på at vi skal ha en kopi av M/B Rolf ferdig til 2015, da Gokstad kystlag har 30 år jubileum.

Vi samlet inn artikler fra aviser i 1935-1936 som også viste at Frithjof Thorvaldsen søkte om mønsterbeskyttelse av båttypen i 1935, og holdt foredrag om båttypen i «Sandefjord Motorbåtforening» 14.nov. 1935: «Et interresant kåseri som blev påhørt av mange medlemmer og fulgt av livlig diskusjon» kunne man lese i Sandefjords Blad 1.10.1936.

I April 2011 hadde vi et medlemsmøte om prosjektet, og hadde den glede å få besøk av Per Arne Løvheim, som er sønn av Harry Løvheim, som kjøpte M/B Rolf av Einar Johansen i 1948. Per Arne hadde blant annet med noen fine bilder av M/B Rolf

I Juni 2011 på Kystkulurdagen ved Gokstad kystlag holdt Per Angell-Hansen og jeg, Fred Ivar Tallaksen et foredrag om prosjektet, og om historien til Ormestad båtbyggeri.

I løpet av høsten 2011 fikk vi en eik av Svein Ole Åstebøl som har hytte på Vesterøya. Denne fikk vi fraktet til Gokstad kystlag ved hjelp av flere medlemmer pluss havnesjef Bjørnar Christensen og Asbjørn Bekkevoll.