Nyheter

Årsmøte 2022

Den 28. januar 2022 var det årsmøte i Gokstad kystlag. Som i fjor ble årsmøtet avholdt i auditoriet på Skagerak Internasjonale skole. Der var det god plass og mulig å holde god avstand for de 44 medlemmene som deltok.

Til glede for alle deltakerne, kunne Nordre Skur og Ballast denne gangen starte årsmøtet med sang. Det var et veldig trivelig gjensyn!

Leder Yngvar Halvorsen ønsket deretter velkommen til alle deltakerne og den formelle delen av årsmøtet kunne starte. Innkalling og saksliste ble godkjent, Jan O. Samuelsen ble valgt til møteleder og det ble valgt referent, tellekorps og årsmøterepresentanter til å skrive under protokollen

Aktivitet i arbeidslagene
Alle arbeidslagene utarbeider en kort årsberetning som inngår i årsrapporten. Selv om også 2021 ble et år som var preget av koronasituasjonen og nødvendige smitteverntiltak, viser arbeidslagenes rapporter at det i perioder har vært en del aktivitet. Styrets årsberetning viste blant annet at det ble avholdt ti styremøter i tillegg til ett arbeidsmøte med forberedelser til årsmøtet, det ble avholdt to møter med arbeidslagslederne og to medlemstreff. I oktober ble det gjennomført et regionalt seminar i Gokstad kystlag sine lokaler. Forbundet KYSTEN var ansvarlig arrangør.

Nye investeringer
Årsresultat for 2021 viste et driftsunderskudd på kr 220.914,23. Underskuddet dekkes opp av oppsparte midler. Underskuddet skyldes at det er gjort noen ekstrabevilginger i løpet av året. Ekstrabevillingene er blant annet knyttet til byggingen av det nye motor og megin-huset, innkjøp av varmepumpe og nytt nøkkelsystem. Dette er investeringer som vil komme kystlaget til gode i mange år framover og som bidrar til sikkerheten på anlegget. Regnskap for 2021 og budsjett for 2022 ble godkjent av årsmøtet.

Svennerlaget
Det var kommet forslag om at det skulle opprettes et nytt arbeidslag: Svennerlaget. Dette ble vedtatt av årsmøtet. Det var også kommet forslag om noen justeringer av vedtektene. Endringene som ble vedtatt var i hovedsak språklige justeringer.

Resultatet av valget til styret i Gokstad kystlag i 2022 ble:

Leder Yngvar Halvorsen, nestleder Jo-Inge Dalland, sekretær Per Møller, kasserer/styremedlem Lillian Kaupang, styremedlem Petter Tandberg og varamedlem Ole Jacob Bjerkestrand.