Endelig vårdugnad!

Etter et par år med korona og restriksjoner, var det veldig fint å kunne samles til vårdugnad igjen!

Gokstad kystlag har et stort og mangfoldig anlegg som skal tas vare på. Vårdugnaden er et viktig bidrag til dette arbeidet. Derfor oppfordres også alle medlemmer til å delta i dugnaden.

Leder for Hus og havnelaget, Kaare Jansen var fornøyd med alt som ble gjort på lørdag.

I det fine vårværet på lørdag var det 44 medlemmer som møtte opp. Stemningen var god og dette er noen av de oppgavene som ble utført i løpet av dagen:

  • Brygger ble sett over, tauverk som ikke er i bruk ble fjernet og noen stolper ble skiftet ut.
  • Det ble sopt og fjernet sand, løv og kvister.
  • Lakkrom og slusa ved malerskapet for bygging av toalett ble ryddet
  • Vinduer ble vasket
  • Nordre nede ble ryddet og krakker og bord ble sett over, reparert og satt opp
  • Og mye mer…

Treffkomiteèn sørget for pølser til alle i tillegg til at lørdagskafeen gikk sin gang.

Leder for Hus og havnelaget, Kaare Jansen (bildet) var fornøyd med alt som ble gjort på lørdag.
– Vi er helt avhengige av at medlemmene bidrar til å ta vare på anlegget vårt. Denne dagen ble et godt bidrag til det, sier han.

Leder Yngvar Halvorsen var også fornøyd med årets vårdugnad:
–Både praten og arbeidet gikk lett og det var fint å se så stor aktivitet på Slippen igjen. Takk for innsatsen til alle som bidro!

Kystlagets leder Yngvar Halvorsen. 
Flere bilder fra dugnaden finner du her. Tekst & foto: Lillian Kaupang: