Nyheter

Kystlagets deltakelse i borgertoget 17. mai 2022

En lang rekke medlemmer av Gokstad kystlag deltok tradisjonen tro i borgertoget 17. mai. Det lå en solid innsats bak deltakelsen og presentasjonen av alle arbeidslag. Så ble da også presentasjonen godt mottatt av byens befolkning.

På denne siden har vi samlet et knippe bildeminner fra dagen. Trykk på det første bildet, så får du mulighet til å skrolle deg videre i samlingen. Siden bildene kommer fra tre ulike kameraer, kommer ikke alle i kronologisk orden. Men et visst inntrykk av den store gleden folk viste under den første nasjonaldagsfeiringen etter to år med pandemi, får man likevel.
Foto: Fred Ivar Tallaksen, Yngvar Halvorsen og Bente Wallander