Styre og stell

Kulturdøgn med kystkultur i sentrum

Gokstad Kystlag var, som Yngvar Halvorsens bilder lenger ned i artikkelen viser, godt representert da Kulturdøgn ble arrangert i Sandefjord lørdag 17.september. 

Ute på brygga i sentrum, vis a vis hvalbåten Southern Actor, fikk publikum møte kystlagets ulike arbeidslag. Gokstadveverne hadde med seg ulike vevde og strikkede produkter. Verkstedlaget viste fram og demonstrerte restaurere båtmotorer. Koret Nordre Skur og Ballast sto for det musikalske innslaget, mens kystlagets arbeidslag for de unge, GK Ung, kunne friste publikum med seilturer i havnebassenget med meginjollene. Sammen med fartøy- og kulturlagets gamle skøyte «Lanesbuen», fikk kystlaget dermed vist fram helt ulike representanter for de kulturhistoriske fartøyene som finnes i kystlagets eie. Også infolaget var representert med egen stand.  

Kulturdøgn var utarbeidet og ble arrangert av Sandefjord Kulturråd og Sandefjord kommune. Kommunen hadde samlet kunstnere, artister, lag og foreninger til et helt spesielt døgn der publikum ble presentert for ulike aktiviteter på scener, gatehjørner, torg og parker.