Hus og havnelaget Infolaget

Møte i seilas- og havnelaget

Seilas- og havnelaget inviteres til møte i murbygget onsdag 22. februar. Her vil man finne ut  hvilke oppgaver som skal prioriteres i 2012. Møt opp! Litt må gjøres av mange dersom bryggene skal framstå like sommerlekre som på dette bildet.Av større planlagte oppgaver i 2012 nevner lagets leder Kaare Jansen  bølgebryter utenfor flytebrygga og hengebrygge for småbåter langs steinkanten mot kystsenteret. Det skal også kalles inn til dugnader utover våren for å løse de vanlige oppgavene og løpende vedlikehold.

Kaare Jansen håper at så mange som mulig kommer på onsdagens møte.
– Jeg oppfordrer folk til å delta, både på dette møtet og på dugnadene utover, slik at vi kan fremstå som et velfungerende lag, sier han.