Fartøy- og kulturlaget Ny Ormestadsnekke

Eik til Ormestadsnekka

Senhøsten 2011 ble det som nevnt skaffet noe eik til prosjektet Bygging av ny Ormestadsnekke. Her er bilder og film av   felling og oppskjæring til kjøl og spant

[good-old-gallery id="1634"]

og video :