Verkstedlaget

Verkstedlaget – med motor og eget museum

Da Gokstad kystlag ble etablert i 1990 fikk vi leid en slipp med flere bygninger og et motorverksted. Motorverkstedet, som hadde vært i drift siden 1926, inneholdt flere gamle båtmotorerer og en mengde eldre motordeler. Det ble starten på kystlagets verkstedlag, som også har bygget opp et motormuseum. Verkstedlagets hovedoppgave er å restaurere og ta vare på kystlagets båtmotorer slik at de kan stilles ut og demonstreres, samt å sikre at det vi har av motorhistorie kan videreformidles til kommende generasjoner.

Etter hvert har samlingen vokst, og den består nå av cirka 80 motorer, både innenbords- og utenbordsmotorer.  Gokstad kystlag har som mål for sin motorsamling å samle og dokumentere motorer som har vært i bruk i vårt område.

Du kan besøke kystlagets Motorsamling ved å følge denne lenken.
Du kan besøke kystlagets Dokumentsamling ved å følge denne lenken.

Kontakt verkstedlaget: Per Angell-Hansen, tlf. 901 81 725, pe-ange@online.no

Legg igjen en kommentar