Hus og havnelaget

Seilas- og havnelaget

Seilas- og havnelaget har hovedansvaret for kystlagets kaianlegg.Ansvaret for kaianlegget inkluderer både pålebrygger og flytebrygger, samt at tilgangen på  strøm og vann fungerer som det skal. Hovedansvaret for Lanesbuen og fellesturer som  arrangeres med denne er også lagt til Seilas- og havnelaget.

Den første onsdagen i måneden inviterer Seilas- og havnelaget til medlemsarrangementet  «Fra krok til gane».