Fartøy- og kulturlaget Gokstadveverne Hus og havnelaget Infolaget Kystledlaget Modellbåtlaget Nordre Skur og Ballast Styre og stell Verkstedlaget

Kystlaget fikk Sandefjord kommunes ærespris 2012

Jubelen var stor da Gokstad kystlag lørdag kveld fikk Sandefjord kommunes ærespris 2012. – Dette er medlemmenes pris. Tusen takk til alle medlemmer av Gokstad kystlag, sa Bjørn Navjord. 

Utdelingen av Sandefjord kommunes ærespris var lørdagskveldens høydepunkt på Hjertnes.  Det var kultur- og fritidsutvalget som på vegne av kommunen delte ut en idrettspris, en barne- og ungdomspris, en kulturpris og en ærespris. Frivillighetssentralen delte i tillegg ut en frivillighetspris.

Prisene kan ifølge statuttene tildeles personer, grupper eller foreninger som har gjort en markant innsats til beste for byens befolkning innenfor kultur- og fritidsutvalgets områder, eller som har bidratt til å markedsføre Sandefjord som kulturby. Æresprisen delels ut på bakgrunn av lang og markant tjeneste innenfor kultur- og fritidsetatens virkeområde.

– Æresprisvinner i 2012 ble stiftet i 1990 og har siden den gangen utviklet seg mye, innledet nestlederen av kultur- og fritidsutvalget, Øyvind Lorentzen ved tildelingen av prisen.

– Vinneren har nå flere hus og gjenstander, en drøss med aktiviteter gjennom hele året, samtidig som de tilbyr en uformell og hyggelig møteplass for mange mennesker. Vinneren har over 360 medlemmer (se nyhetssak et annet sted på www.gokstadkystlag.no for riktig antall, red. anm.) og arrangererer mange ulike tilstelninger, konserter, utstillinger, dugnader og annet, og har hele sju undergrupper som ivaretar ulike særinteresser. Vinneren også spesielt knyttet til sjø og hav, oppsummerte han, før han utbasunerte: Vinneren er Gokstad kystlag!

Selve prisen besto av 10.000  norske kroner og et trykk signert sandefjordskunster Skjelbred.

Kystlagets leder Bjørn Navjord jublet sammen med et titalls kystagsmedlemmer som hadde funnet veien til Speil-forestillingen lørdag.

– Det er mange som siden starten har tatt kloke avgjørelser i Gokstad kystlag. Dette er et resultat av disse avgjørelsene. Mangfoldet er vår styrke. Vi har ikke bare en trebåt å ta oss av, men mange ulike lag med god dugnadsånd. Tusen takk til medlemmene i Gokstad kystlag. Det er medlemmene som har fått denne prisen, insisterte han.

Se Sandefjord Blads omtale av utdelingen her. 

Se video fra utdelingen her.