Infolaget

Tokai fikk status som verneverdig

Riksantikvaren har fattet vernevedtak for Tokai. Den 65 fot store Hardanger-kutteren er det første skipet med vernestatus ved Gokstad kystlags brygger. – En svært gledelig beskjed å få, sier Arne, som i lang tid har arbeidet med å dokumentere Tokais historie.

Når Riksantikvaren skal vurdere om et fartøy er verneverdig, må det tas utgangspunkt i fartøyets eller fartøytypens historiske betydning. Av brevet Arne Gundersen har mottatt, sies det at man før den endelige beslutningen ble tatt, også har vurdert fartøyets tilstand/autentisitet. Riksantikvaren oppsummerer deretter Tokais historiske betydning slik:

Hardangerkutter er betegnelsen på en lokal variant av båttypen kutter, som særlig ble bygd i Hardanger og Sunnhordland. Hardangerkutterne skiller seg fra mørekutterne ved mer utlagt hekk, flatere bunn og mer langsmal skrogform. Mange kuttere ble innført fra England, og var et forbilde for de norske skipsbyggerne. Det var også båtbyggere i Norge som mottok stipend og ble sendt til Holland for å lære å bygge slupper slik de bygde der.

De eldre norske kutterne, eller sluppene som de også ble kalt i Hardanger/Sunnhordland, var fra gammelt av «drøye» i skroget, men etter hvert ble de smalere akter, og til slutt også smekrere i baugen. Spesielt for Sunnhordland og Hardanger i den siste tiden var at de ble bygd for rask seilas, «sildasegling» i motsetning til for eksempel mørekutterne, som ble bygd for å tåle grovere sjø, med brattere hekk og mer spring, og kunne være rundere i formen. I Sunnhordland og Hardanger var hovedtrekkene at hekken lå mer utover og bunnen/bunnreiset var flatere og mer langstrakt. Ulempen ved disse skrogene var at de slo mer både foran og akter i grov sjø. De fleste hardangerkutterne ble bygd i Sunnhordland. Noen av de mest kjente stedene er Ølve, Rosendal, Sunde, Halsnøy, Sagvåg og Jondal. Båtbygging i denne regionen er kjent fra 1600-tallet.

Tokai ble bygget på Tollevsverftet av Johan T. Nerhus i 1914. Byggelistene fra 1915 til nedleggelsen i 1957, viser bygging av 47 fartøy på 27 til 78 fot. Da mangler registrering av fartøy fra starten i 1909 til 1915. En del av fartøyene fra Johan T. Nerhus er bevart, blant annet  Bilfergen fra 1921, den første bilfergen som ble bygget (fredet i 2012) og Lindenes, bygget som rutebåt til Tyssedal / Odda i 1927. Bevaring av Tokai sikrer dermed et typisk fiskefartøy fra dette tradisjonsrike verftet og regionen.

Ved levering i 1914 var Forsøk, som båten het den gangen, 41,5 fot. Båten er forlenget to ganger, siste gang på Mjosund båtbyggeri til 65 fot i 1994. Den var i drift til 2008 og er bevart med innredning, instrumentering og overbygg som ved avslutning av driftstida som fiskebåt. Alt utstyr om bord er velholdt og i god stand. Med drift langs hele Norskekysten, Fladen til Shetland, sildefiske og størjefangst, reketråling, med not og garnfiske og snurrevad, er Tokai en typisk representant for utvikling av fiske og tilpassing til lønnsomme fiske- og fangstmetoder. Tokai framstår i det alt vesentlige som svært original med høy grad av autentisitet.

Konklusjon:   Riksantikvaren bekrefter med dette at – Tokai – LKWD – er å anse som verneverdig.

Med vedtaket følger muligheter for å søke økonomisk støtte til vedlikehold, men ingen rettigheter Det følger også plikter som må overholdes ved utbedringer, salg og eventuell flytting av hjemmehavn.
Riksantikvarens behandling av Peter Charles Lloyd Tabuteau-Harrisons vernesøknad vedrørende Ragnhild er ennå ikke ferdigbehandlet.

Arne Gundersen har nå søkt om å få fast plass til Tokai ved kystlagets brygge. Han er også innstilt på at båten skal bli brukt. Dette bildet ble tatt da Tokai kom for å frakte stillas fra Svenner etter pinsedugnaden i fjor sommer.