Infolaget

Adopterer kystkulturminnet Sandefjordsmila

Sandefjordsmila, med de to overrettmerkene som indikerer distansen på en nautisk mil*, ble satt opp av Framnæs Mek. Værksted i 1938. Merkene ble brukt til å måle farten på skip som ble bygget på verftet og senere også for å se hvor fort snekkene som ble brukt i snekkeregatta i fjorden, gikk. Nå blir dette kystkulturminnet «adoptert» av Gokstad kystlag. På medlemsmøtet den 10. april, der det møtte nesten 60 medlemmer av kystlaget, ble fremdriften i å ta vare på og formidle «Sandefjordsmila*» presentert.

De to nordre merkene på Kvernberget er i god stand og grunneier er kontaktet med forespørsel om at det er i orden at vi tar oss av vedlikeholdet av disse. Grunneieren syns tiltaket er fint, og vi kan sette i gang med å skifte en av støttewirene, samt male merkene røde og hvite. Det ble også foreslått og sette opp et skilt på toppen av Kvernberget, ved overrettmerkene, for å forklare hva dette er for noe. Det er disse to merkene som er mest tilgjengelig for folk og det er en merket sti opp på fjellet.

Når det gjelder de to søndre merkene, det ene på land og det andre på Ødegårdsbåen, så var det disse to som var i dårligst forfatning. Kystverket, som også stilte seg positivt til Gokstad kystlags valg av adopsjon av kystkulturminner, ble kontakt angåede hjelp til å utbedre det ene merket som står på en liten øy ute i Sandefjordsfjorden.

Kystverket sørøst var velvillig og lovte å se på dette merke da de mente det var et offentlig sjømerke som de hadde ansvaret for. Tre dager etterpå ringte de fra båten Oljevern 3, og sa ifra at de hadde skiftet stagene som holdt jernstangen på plass og når de først var der skulle de dra inn og se på det ødelagte merket på land også. Dette er nå skiftet ut, men trenger å bli malt rødt og hvitt som de to andre som står på land.

Når det gjelder jernstaken som står på Ødegårdsbåen, så mener havnesjefen at denne er i rustfritt stål og er satt opp av Framnæs Mek.  Værksted i sin tid, og det er derfor at selve stangen er i så god stand. Havnevesenet har tidligere vedlikeholdt dette merket.

Det stilles spørsmål ved om distansen er akkurat 1852 meter. «I tidligere sjøkart ble slike distanser angitt i kartet med for eksempel 1856 meter, og de som målte farten måtte ta hensyn til dette», forteller ett av kystlagets medlemmer, Peter Rutherfurd.

Gokstad kystlag vil nå sette i gang vedlikeholdet som trengs på de tre av merkene som er tilgjengelig. Vi vil også prøve å få mere informasjon fra de som holder på med verftets historie og informere om kystkulturminnet gjennom avisene, slik at båtfolk og andre kan bruke merkene igjen. Et informasjonsskilt på Kvernberget må vi også kunne få til i 2013.

* En nautisk mil er 1852 meter, som er den midlere lengden av et bueminutt langs meridianen. Dette målet kalles også en «kvartmil» dvs en fjerdedels sjømil. Du kan lese mer om Sandefjordsmila i Ivar Otto Myhres artikkel om denne i Kystvakt nummer 1-2012 (red.anm.)

Yngvar Halvorsen,

Nestleder, Gokstad kystlag