Infolaget Motorsamlingen Verkstedlaget

Ny gammelmotor ankommet

En SABB 1974-modell av type 8-10 ble fredag overlevert kystlaget. Ottar Trones (t.v.) og Roy Kristoffersen sto klare for å ta i mot, da Thomas Andreassen og Erland Orerød fra Sandefjord kom for å overrekke den tunge gaven.

– Motoren satt opprinnelig på en båt vi eide sammen med to andre,  forteller Erland Orerød.

Båten som SABB-motoren satt i, ble bygget på 30-tallet.

– Men i dag har treverket av ulike uheldige årsaker forsvunnet. Vi har med andre ord ikke behov for motoren selv lenger. Ettersom båtens forrige eier var opptatt av Gokstad kystlag, og vi en gang fikk tak i en delemotor av typen Marna herfra, syntes vi det var på sin plass å donere motoren hit, forteller Thomas og Erland, som nå har fått seg en ny snekke.

– Kanskje vi skal melde oss inn i kystlaget også, lurer de.

– Vi håper uansett å få se motoren i neste års 17. maitog!