Infolaget

Nye reisebrev fra Magne – på Mitteland kanal

Nye reisebrev har ankommet. I denne saken finner du Magne Nilsens dagboksnotater fra dag 19 t.o.m  23. Les om livet på Mitteland kanal; om megahamburgerne og trusler om streik. Du får også høre nytt om Reidars opplevelser i 1943.

Viknes i Europa – dagbok / dag 19, 05 09 2013

I dag er vi ved byen Braunschweig og en koselig liten havn. Kanalen heter fortsatt Mitteland kanal, og vi kjører fortsatt rett vestover. Kanalen har stor trafikk av disse lange lastebåtene, som er hjemmene for de som driver dem. De er bygget for å passe til slusene, og de lastes ned til de nesten ikke er over vannet. De har gjerne oppholdsrommene bak, og her står også en bil som de løfter i land. Foran er soverommene.

De små havnene som det nå etter hvert er ganske mange av har alle noen gjesteplasser, og det er alltid noen som tar imot oss og viser oss plass. De har også et servicehus med en liten kafé hvor man får enkel mat og øl. Etter å ha lagt oss til, spaserte vi opp for å skrive oss inn.

Vi var jo ganske sultne, og der hadde de hamburgere på menyen. En av de store hette ”Hafenmeister” og var på 360 gr. Jeg prøvde litt spakt å si at kanskje den på 180 g fikk klare seg , men nei, og jeg var jo ikke vanskelig å overtale. Den kom på bordet og var enorm.For første gang måtte jeg gi meg. Etterpå fikk vi en snaps av kokken som var litt imponert av disse ”Norwegern”, som var så sultne.

Magne

Viknes i Europa – dagbok / dag 20, 06 09 2013.

Hannover er en av de store byene. Kanalen går tvers gjennom byen, men vi ser ikke så mye av den. Det er parker, friområder og store trær langs kanalen. Vi har nok en dag kjørt rett fram og ikke sett noe annet enn gangstier og en og annen syklist. Været er flott, over 25 grader og stille med oppmuntrende  morgensol  inn i båten.

Siden det er lite å skrive om, fortsetter jeg med litt av Historien om Reidar.

Det var i mars 1942 at 30 offiserer og menige fra kompani Linge og 10 menige fra den kgl. Norske marine – og der var Reidar -, lå i trening under kommando av Odd Starheim. Dette var hard spesialtrening. I november ble det gjort to forsøk på landsetting ved Flekkefjord, men disse mislyktes grunnet uheldige omstendigheter. I januar seilte Carhampton, som ekspedisjonen nå het, fra Aberdeen ombord i Bodø og ble landsatt ved Flekkefjord uten uhell. Oppdraget gikk ut på å kapre norske skip i kysttrafikk og føre disse over til England. De gjorde flere mislykte forsøk, kom i kamp med tyskerne og måtte gå i dekning.

Magne

Viknes i Europa – dagbok / dag 21, 07 09 2013

Vi fortsetter vestover på Mitteland kanal. Kanalen går i en akvedukt over elva Weser; den renner nordover fra Kassel til Bremerhaven. Der var jeg en del i min ungdom på en av Anders Jahres bilbåter, som fraktet folkevogner til USA. Akvedukten går høyt over elva og motorveier og har nedgang på hver side via sluser. I Minden fikk vi høre at alle sluser i hele Nordtyskland skal stenge fra mandag. Slusebetjeningen skal ut i streik, men vi er usikre på om det er permanent eller bare periodevis.Vi må jo tenke litt på dette og gjøre noen forberedelser. I denne delen av kanalsystemet er det mange flere gode liggeplasser enn lenger øst. Her er alt vi trenger og litt til, det er stor gjestfrihet, og vi blir alltid tatt godt imot og anvist plass. De heiser også opp det norske flagget. Her i havna er det ferske rundstykker kl. 08, og alle er oppe til det. Det er ganske mange store båter i disse havnene, og jeg tror at mange bare ligger stille og brukes som hytter. Det er ikke så mange steder å kjøre annet enn øst eller vest, og da er det bare til en annen havn lik den de forlot. Mellom disse havnene er det ikke mulig å legge til, og der det er tillatt å fortøye, er det tett på kanalen. Bølgene fra passerende båter gjør dette håpløst.

Magne

Viknes i Europa – dagbok / dag 22, 08 09 2013

Ferden vestover er nå slutt. Vi dreier vi syd, og målet først er Münster, som ligger ved Dortmund-Ems-Kanal. Deretter følger Duisburg ved Rhein-Herne-Kanal, og så er det ut i elva Rhinen forbi Köln, Bonn og opp til Koblenz,  hvor det deler seg og vi må ta et valg om hvilken vei vi skal dra. Vi begynner å bli veldig lei av å kjøre rett frem hver dag, men når neste morgen kommer, så gleder vi oss til å komme videre.

Kanalene er et enormt byggverk og det må være en kjempejobb bare det å holde det i orden. Kanalen er mellom 30 og 50 meter bred, og kantene består av jernspunt med sveiset beslag oppå eller steinsatt med løs stein oppå en fiberduk. Sånn må det nok være, ellers ville vel kantene bli vasket ut. Med jevne mellomrom er det gravd ut snuplasser til disse veldig lange lekterne, og det er også laget mange steder disse kan legge til og vente. Akkurat nå ligger det mange fortøyd fordi det er en varslet streik blant slusepersonell fra mandag. Fartsgrensen her på kanalen er 6 knop. Tar vi igjen en lekter som ikke kjører mer enn 4 knop, må vi kjøre forbi, og det er ikke like lett når lekterne har lov til å være 180 meter  lange. Vi må passe nøye på skiltene, for mange steder er det ikke lov å kjøre forbi eller møte. Da blir det spennende når det vi kjører forbi er veldig langt. Det er jo svinger, og vi møter stadig kanoer og slikt som vi må ta hensyn til. Bølger har vi heller ikke lov å lage-. Møter vi disse lange greiene, må vi legge oss ut til siden, slå av på farten og passe på bredden, så vi ikke kommer for nær den.

Magne

Viknes i Europa – dagbok /dag 23 09 09 2013.

Byen Münster var et av våre mål. Kanalen går midt i byen, og det er bare et par dagers kjøring igjen til Rhinen. Forstedene til byen var flott, mange staselige villaer langs kanalen og mye å se på, men selve bykjernen, hvor havnen ligger, er trist. Det ligger gammel industri ved siden av nye, moderne bygninger, og det er helt klart at utviklingen har stoppet opp. En stor rusten heisekran stå midt i havnen og vitner om noe som har vært.

Så litt om operasjon ”Carhampton”

Etter flere mislykte angrep på mål måtte folkene fra ”Carhampton” flykte opp heiene og var der helt til den 23. februar 1943. En særmelding i radioen ga dem ordre om å gå ned til kysten, hvor de ville bli plukket opp av ”Yorker” fra Shetland. En kraftig storm stoppet dette, og folkene ble nødt til å dele seg. 16 mann ble igjen sammen med Starheim, og resten ble med Karl Vilnes i en skøyte til England, hvor de var framme den 12 mars 1943. De 16 som var igjen var 9 fra kompani  Linge og 7 fra Kongelige norske marine, hvor Reidar var med. De var i en veldig vanskelig situasjon og hadde ikke mange andre valg enn å kapre en båt og ta seg over til England med den. Tromøsund var ventet til Regefjord den 28. Februar.

Magne