Fartøy- og kulturlaget Ny Ormestadsnekke

Prosjekt «Bygging av Ormestadsnekke» er igang

I desember 2011 godkjente Styret i Gokstad kystlag at vi igjen skal begynne med et stort båtbyggerprosjekt som vil gå over flere år. Og da var det naturlig å bygge en båt som er veldig lokal, nemlig kopi av en spesiell båt som er tegnet av Frithjof Thorvaldsen fra Ormestad båtbyggeri.Båten ble tegnet i 1936, og det var Einar Johansen, som drev Slippen på Huvik som idag er Gokstad kystlags lokaler, som sto for bestillingen. Båten som fikk navnet M/B Rolf ble bygget hos Svennungsen båtbyggeri i Fjeldvik.

Du kan lese historien om båtbyggeriet her.

Denne artikkelen om den originale båten M/B Rolf var å finne i Sandefjords Blad i mars 1936:

«Tre Sandefjordinger som slår seg på småhval og størjefangst– Einar Johansen forteller om sine fangstplaner- om spesialbåter og elektrisk avlivning av hval og størje»

Her forteller E. Johansen at han har bestilt en båt hos Svennungsen og som er spesielt egnet for denne fangsten. Båten ble utstyrt med harpunkanon for å fange hval og størje.

Båttypen var meget spesiell ved at Fritjof Thorvaldsen hadde konstruert  en båt som hadde tradisjonell byggemetode i fremre del av kjøl, mens aktre del var mer som en plattgatter under vannlinjen.

Bildet til høyre viser forenklet hvordan konstruksjonen er.

Båten skal bygges i Furu på eik og er kravellbygd (slettbygd), ikke klinkbygd som vel er mest vanlig i Vestfold for denne typen båter.

M/B Rolf som ble bygget i 1936 ble i 1948 solgt til familien Løvheim i Sandefjord og etter å ha ligget mange år på land, til slutt ble brent  1998, men noen deler som stevnbeslag og noen halegatt finnes fortsatt

Byggingen skal ta inntil 3 år, og vi håper å ha båten sjøsatt til Kystkulturdagen 2015. Det skal bli spennende å følge byggingen av denne båten i årene som kommer!