Infolaget Styre og stell

Åpnet årsmøtet

Nordre Skur og Ballast åpnet årsmøtet i Gokstad kystlag. Kystlagets eget kor bidro til stemningen med tre ramsalte viser før møtet ble satt.

Drøyt 60 personer deltok på kystlagets årsmøte fredag den 27. januar 2012. Under ledelse av kveldens ordstyrer Ivar Otto Myhre gikk forsamlingen gjennom årsrapporten, som også denne gang dokumenterte en utrolig innsatsvilje blant lagets medlemmer.

Aktiviteten i lagene var i 2011 svært høy, og flere nye prosjekter er på gang. Nevnes kan Gokstadvevernes båtryeprosjekt, Fartøy- og kulturlagets bygging av ny Ormestadsnekke (MB Rolf) og rehabiliteringen av kystlagets båt Lanesbuen.

Valgkomiteens innstilling medførte verken strid eller store omveltninger i styret. Bjørn Navjord fortsetter som kystlagets leder. Den eneste endringen for øvrig var at Espen Bergan ble takket av som første vararepresentant. Pål Henningsen overtar hans plass. Fordelingen av verv og andre oppgaver knyttet til driften av kystlaget kan leses her.

Les mer om hva kystlagets medlemmer drev med i fjor i Årsrapport Gokstad kystlag 2011.

Du kan se flere bilder fra årsmøtet hvis du trykker på knappene neste eller forrige under bildet.

[good-old-gallery id=»721″]