Fartøy- og kulturlaget Ny Ormestadsnekke

Historien om Ormestad Slip og Baadbyggeri

Det har i all tid vært stor maritim aktivitet i området rundt Gokstad kystlags område på Huvikslippen. Bare 200 meter lengre nord lå i en periode Ormestad Slip og Baadbyggeri. Her kan du lese Per Angell-Hansens historie om bedriften som blant annet bygget småhvalfangeren MB Rolf, som nå gjenskapes av fartøy- og kulturlaget.

 

 

I 1850 årene omkom en ung seilskutestyrmann, Jørgen Tolvsønn på sjøen.. Jørgens sønn Thorvald Jørgensen født i 1846 dro, som faren, til sjøs etter konfirmasjon.

Båtbyggeriet Fjeldvik

To ansatte i båtbyggeriet ved Fjeldvik

Etter 15 år på sjøen, kom han tilbake til Ormestad, og startet da i 1875 med å reparere og bygge båter. Dette faget hadde han lært da han var til sjøs. Han etablerte sin virksomhet på en slette, som lå i bukta nord øst i Ormestadvika.   Her var det plass til to båter, og han fikk også bygget et lite materiallager der.

En fredagsmorgen i februar 1883 holdt de på å reparere en jakt. Mens de har gått for å spise, hører de et drønn. De senere sletta, hvor de hadde sin virksomhet, var borte. Sunket i sjøen. Jakten lå og fløt på bukten, så den fikk de reddet. Verktøy, materialer og utstyr var imidlertid borte. Men han gav ikke opp. Han fikk et nytt lite båtbyggeri og her fortsatte han å bygge småbåter

Godt sildefiske på slutten av 1800 tallet, gav stor etterspørsel etter båter og han sier at han kunne da hatt 8-10 ansatte. ” Fra alle kanter langs kysten kom der bestillinger og alt av farkoster der kunne flyte blev brukt i sildefisket”.

Thorvalds tre sønner, Jørgen, Thorvald Anton og Frithjof dro alle tre til Amerika, for å utdanne seg til båtbyggere. Først reiste Frithjof i 1903, og så kom hans to brødre, som fikk ansettelse ved samme båtbyggeri. Båtbygging lærte de, og Frithjof fikk også utdannelse som båtkonstruktør.

I 1908 kom de tre brødrene tilbake til Sandefjord, og startet Ormestad Slip og Baadbyggeri AS i Fjeldvik, sammen med sin far. Frithjof ble disponent for firmaet

SKAANEVIK  i Fjeldvik

Skaanevik ble bygget på Ormestad Slip og Baatbyggeri i Fjeldvik.

Produksjonen bestod vesentlig av kystfartøyer og ikke minst seil- og motorbåter. I 1916 fikk de av KNS en bestilling på 11 22 m2 seilbåter. Konstruktør var Ingeniør Anker.

Den mest kjente båten, som ble bygget i Fjeldvik, var nok D/S ”Granholmen”, som de bygget for Anton Johansen på Huvik i 1915.

I 1916 flytter Jørgen båtbyggeriet til Ormestad igjen til det gamle båtbyggeriet til faren. Båtbyggervirksomheten i Fjeldvik fortsetter fram til 1919, da båtbyggeriet blir solgt.

Av de tre brødrene er det nå bare Frithjof som fortsetter i sitt fag, han fortsetter båtkonstruksjon. Han tegnet også for Einar Johansen på Huvik. En båt bygget for småhvalfangst. Kopi av båten bygges nå av Gokstad kystlag.

Jørgens sønn Torbjørn begynner tidlig i lære som båtbygger hos sin far og fortsetter driften. . Det var nå prammer, motorsnekker, flenseferger og Kragerøterner som ble hovedbeskjeftigelsen, i tillegg til reparasjoner.

Mot 1950 blir etterspørselen etter båter mindre, og i 1952 slutter driften ved båtbyggeriet i Ormestadvika.

Per Angell-Hansen