Styre og stell

Mange erfaringer rikere

P1020706Gokstad kystlag gjorde seg mange erfaringer sommeren 2015. Et landsstevne vil alltid by på utfordringer. Mange viste seg å være løst på forhånd, andre ble tatt på strak hånd underveis. Og i ettertid er de fleste godt fornøyd med egen og andres innsats.

P1020709

Mange møtte fram for å få med seg oppsummeringen av sommerens erfaringer.

 

 

Høstens første medlemstreff i Gokstad kystlag ble preget av erfaringsutveksling og refleksjon. 180 frivillige hjelpere var i sving de fire døgnene vi var vertskap for Forbundet KYSTENs landsstevne 2015. Mange av dem hadde funnet veien til Slippen i går kveld. Alle seter ble besatt da kystlagets leder Bjørn Navjord ønsket forsamlingen velkommen.

P1020710

Hvordan gikk det økonomisk, tro?

 

Alle grupper hadde på forhånd sendt inn en evaluering av egen innsats i løpet av landsstevnet. Med dette som grunnlag gjennomgikk Bjørn arrangementet fra A til Å. Etter tilbakemeldingene å dømme ble stevnet en stor suksess, med få – om noen – riper i arrangørenes lakk.

– Jeg er stolt av å være leder for en så vel fungerende organisasjon. Denne prøven besto vi – og vel så det, konkluderte han.

Kasserer Morten Hellmann var også fornøyd. Snart to måneder etter siste stevnedag våget han å antyde et endelig økonomisk resultat.

– Mange har spurt meg i løpet av denne tiden, om hvordan det gikk? Jeg har svart litt rundt.  Med nær en million kroner, både på utgifts- og inntektssiden, kunne det gå både den ene og den andre veien. Men når alt er gjort opp, ser det ut til at vi sitter igjen med et overskudd på 32 000 kroner. Det må vi være fornøyd med. Med økt aktivitet ble både utgifter og inntekter høyere enn beregnet. Det opprinnelige budsjettet var satt opp i balanse, opplyste han.

P1020718

Tro til igjen, Brit og Anne Marie.

Etter at alle gruppelederne (et par møtte med vara) hadde redegjort for sine erfaringer, serverte treffkomiteen et eksempel på det som under stevnet ble en kjempesuksess; All den hjemmelagede maten. I går ble fiskesuppa repetert.

P1020714

Den populære suppa fikk bein å gå på, også i går.

–Vi trodde at vi tok godt i da vi før stevnet bestilte 80 kilo fiskesuppebase og like mye base for lapskaus. Allerede første stevnedag forsto vi hvor feil denne beregningen var. Vi måtte bestille tre ganger så mye, fortalte treffkomiteens leder, Gunnar Bratlie.

 

Selvskryt lukter som kjent ikke særlig bra. Men deltakerne på gårdagens møte hygget seg uten blygsel med forbundsleder Asgeir K. Svendsens ord, som kan leses i tidsskriftet KYSTEN 4-2015.  Svendsen gir her en «… ekstra stor honnør til Gokstad kystlag for gjennomføringen av nok et lunt og minnerikt landsstevne».

Gruppenes beskrivelse av oppgaver og erfaringer skal nå samles i en perm som framtidige arrangører av Forbundet KYSTENs landsstevne kan dra nytte av.

Og når kveldens møte var over, ventet denne utsikten på møtedeltakerne:

P1020724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Bente Wallander)