Fartøy- og kulturlaget Lanesbuen

Nesten 2 uker på land nå

VIRB Picture

Nå har Lanesbuen vært på land i snart 2 uker, og vi har fått tillatelse til å ha den på land inntil 9.10.
Det er lagt inn nye bilder og oppdatert status på neste side

Før helga var det mange gjøremål som gjenstod, men nå har vi fått gjort mye, og status er at følgende nå er gjort:
– Ror sveiset
– Anoder ferdig montert på kjøl og ror
– sparklet over vannlinje
– Frest inn og limt to eikeklosser med epoxy
– Alle natespor under vannlinje styrbord side drevet ferdig
– lagt sement i natespor etter dreving
– pussing av kjølerør er godt igang, gjenstår fortsatt litt
– fjernet råte under fenderlist, babord
– bunnstoff pusset over styrbord side

Videre ser vi at det tørker fort nå, så vi må være raske med å få ferdig alt under vannlinje, så vi kan få på Vinylprimer og bunnstoff, og Hvit Shipolin over vannlinje. På babord side gjenstår det noe fylling med sement i  natespor, sannsynligvis er dreving OK der nå. Pussing over bunnstoff bør også gjøres før primer smøres på. Luker og dø

Bilder fra de siste dagers arbeid: