Infolaget Styre og stell

Restaurering av murbygningen på kystlaget

Stillas2De som ferdes på kystlaget kan ikke ha unngått å legge merke til arbeidene som foregår på murbygningen vår. Stillaser er satt opp og murerarbeid er i gang. Restaurering av bygningen har lenge vært en nødvendighet og etter sommeren i år startet vi opp.

 

NB: Ved å trykke på bildene kan du se dem i større format.

Roar J-2

Ivrig medhjelper: Roar

Kystlaget har engasjert et murerfirma og har fått støtte til halvparten av kostnadene fra Norsk kulturminnefond. Betingelsen er at restaureringen gjøres med samme mørtel og påføringsteknikk som opprinnelig ble brukt. Med andre ord; vi restaurerer – ikke renoverer. Å ta vare på murbygningen slik den er regnes derfor som viktig kystkulturarbeid.

Hermod2

Hakking: Hermod

Til nå har dugnadsfolk i kystlaget fjernet løs støp i sprekker, tatt ut vinduer for restaurering, fjernet alle utvendige installasjoner og ledninger samt ryddet underveis. Det er profesjonell murerfirma Berge & Gjertsen AS som står for å legge på murpuss mv. Stillasene er satt opp av vårt medlem Nils-Erik Grøtterud.

I farta: Jarle

I farta: Jarle

 

 

Fremover vil det være diverse forefallende dugnadsarbeider etter hvert som arbeidet skrider frem. Arbeidet regnes ferdigstilt i løpet av oktober.

Historikk

Historiskbilde 2-2

Hvalflåten ved Huvikslippen

 

Bygget har tidligere vært servicested for hvalflåten samt motorverksted for mindre motorer. I forbindelse med søknaden uttalte Vestfold fylke avd. kulturarv at «anlegget er en viktig del av Vestfolds kystkultur og har således høy verneverdi». Norsk kulturminnefond vurderer bygningen til å ha høy kulturminneverdi og allmennverdi.

 

Murbygningen er bygget i 1948/1949 av Einar Johansen som drev verkstedet. Dette var den første av de tre bygningene som står på Slippen i dag. Egeninnsatsen var stor, men en del av murerarbeidet ble utført av en lokal

Historiskbilde 1-2murer. Bygningen er bygget i sementblokker, som ble produsert lokalt. Vinduer og dører ble nok innkjøpt, men det kan nevnes at den store døren i jern inn til verkstedet ble laget av Einar Johansens sønn Finn. Døren er isolert med flytemateriale fra livbåter og livbelter.

Bygningen ble bygget for verksted og lager. Verkstedet i første etasje er fremdeles innredet/rominndeling slik det opprinnelig var. I annen etasje var det primært lager, og et lite kontor. Det var også i en periode innredet med utstyr for fornikling. Dette ble drevet på 1950 tallet av Einar Johansens sønn Finn Moving som senere overtok driften.

Slippen 1990-2

Huvikslippen slik den så ut da Gokstad kystlag overtok.

For de som er interessert i historien rundt bygningen, anlegget m/slipp og driften som foregikk her, anbefales å kjøpe boken «Slippen på Huvik» skrevet av kystlagsmedlem Per Angell-Hansen. Den er til salg her på kystlaget.

29.09.15/Morten