Infolaget

Arbeidene med murhuset skyves til våren

Stillas2Mye er gjort på murhuset i løpet av høsten, men resten av den planlagte rehabiliteringen er utsatt til våren 2016.

Da det i en periode har vært problemer med vår hjemmeside, har denne saken fra Morten og Jarle dessverre blitt liggende et par uker. Men utsettelsen forklares med følgende:
«Vi har nå gjort ferdig det meste av dugnadsarbeidene som forberedelse til igangsetting av pussing (av murerfirma Berge/Gjertsen). Murerfirmaet har gjort noen forberedende arbeider.
Dessverre har dugnadsarbeidet dratt noe lenger ut i tid enn forutsatt og høsttemperaturene er på raskt nedadgående. Det har vært flere frostnetter.
Murer opplyser at materialene (en spesiell puss) som skal brukes på bygningen må herde i cirka en måned, med temperaturer ikke mindre enn fem grader pluss. Dette vil nå kreve kunstig oppvarming under presenningene rundt stillasene. Det er likevel usikkert om dette vil vært tilstrekkelig hvis “kulda setter inn”. En slik løsning ville i tillegg vært svært kostbar (og forurensende).
I samråd med murerfirma har vi nå kommet frem til at det er for stor usikkerhet rundt resultatet av pussingen hvis denne gjennomføres nå. De anbefaler å vente til våren (mai).
Vi har avtale med eier av stillasene om at disse kan bli stående. Noe (nordsiden) blir tatt midlertidig ned for å bedre fremkommelighet inn i bygget.
Arbeidet med å restaurere vinduene vil fortsette gjennom vinteren.
Vi satser nå på at ferdigstillelse kan skje innen juni 2016.»
Hilsen Jarle og Morten