Fartøy- og kulturlaget Gokstadveverne Nordre Skur og Ballast Ny Ormestadsnekke Styre og stell

Fornyet kursvirksomhet

modellbror IIGokstad kystlag vil i vår gjenoppta sin kursvirksomhet. Styret håper at et variert og spennende opplæringstilbud  vil bidra til stor aktivitet i alle lag.

 

 

kkjlklk

 

 

 

køkøl

lkjlkjdkjkj

 

 

Gokstad kystlag har til nå fått godkjent og får tilskudd fra Studieforbundet kultur og tradisjon, til følgende kurs i vårhalvåret:

  • Spinning til blankis (Gokstadveverne)
  • Veving av blankis (Gokstadveverne)
  • Båtbygging – Ormestadsnekka 1 (Fartøy- og kulturlaget)
  • Shantysanger (Nordre Skur og Ballast)

– Alle kursa holder på utover våren. De siste avsluttes i juni. Vi gleder oss til stor aktivitet i gruppene. Er det andre kurs som det er stor interesse for, ta kontakt med styret, sier kystlagets nestleder Brit Holm Lunde.

.